เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากคปภ.

เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากคปภ. ปลี้มรับ “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560” เพียงแห่งเดียว สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส-ผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

 

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกาสนี้นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับ 3 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560”

 

ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลนี้ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559” ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559” ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัทไทยประกันชีวิต

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ โดย “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560” นี้ถือเป็นสุดยอดของความภาคภูมิใจ เนื่องจากเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับ

 

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันชีวิต ที่มีการบริหารงานดีเด่นในปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2559 นับเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นสู่บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เอาประกัน ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้นโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจากบริษัทประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การให้บริการประชาชนและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน

 เมืองไทยประกันชีวิต

และสุดท้าย “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปี 4 โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน ด้วยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันภัยสำหรับรายย่อย

 

“ผมรู้สึกยินดีและความภาคภูมิใจ ที่ได้รับ 3 รางวัลใหญ่อันทรงเกียรติในครั้งนี้ และรางวัลเหล่านี้จะเป็นกำลังใจสำคัญต่อชาวเมืองไทยประกันชีวิตทุกคน ผู้ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จและเป็นที่เชื่อถือของผู้เอาประกัน ทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างดีที่สุด” สาระ กล่าว