เปิดโมเดล “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ชูจุดเด่นWorld-Class Co-Working Space

นับตั้งแต่รัฐบาลให้น้ำหนักกับการผลักดันประเทศไทยไปสู่Thailand 4.0 และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอล(Digital Hub) ก็ได้การตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ทรู ก็ขานรับนโยบายนี้ด้วยการพัฒนาโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของไทยและแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงทุนโดยภาคเอกชน เน้นจุดเด่นบรรยากาศ World-Class Co-Working Space ระบบนิเวศน์สมบูรณ์แบบครบวงจร

โดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจทุกภาคส่วน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติระดับโลก ในรูปแบบ Open Innovation เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลของเหล่าสตาร์ทอัพไทย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรู ในฐานะเอกชนไทย มีตั้งใจในการสนับสนุนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล และตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

กลุ่มทรูจึงริเริ่มพัฒนาโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของไทย ที่จะรวบรวมคนเก่งผู้มีความรู้ความสามารถ (Talent) จากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการหลอมรวมองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล และยังเป็นการดึงเงินลงทุน (Funding) จากทั่วโลกเข้ามาในเมืองไทย

โดย “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสรรค์และวิจัยนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Open Innovation โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรเอกชนทั้งไทยและบริษัทข้ามชาติระดับโลก ที่จะมาร่วมสร้างระบบนิเวศน์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยในการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทย และทั่วโลกได้
640x390_713440_1471586054

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางของอาเซียน ด้วยความพร้อมในทุกด้านที่สามารถเปิดรับและดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ของประเทศที่โดยธรรมชาติตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค มีความอุดมสมบูรณ์ คนไทยมีวัฒนธรรมแบบเปิดและเป็นมิตร เอื้อให้คนต่างชาติเข้ามาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคมล้ำสมัยครอบคลุมทั่วประเทศ

ดังนั้น การมีศูนย์กลางด้านดิจิทัลเกิดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้ระบบนิเวศน์ครบวงจรที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น Open Innovation จะทำให้เกิดการผสมผสานความรู้ มีการวิจัยพัฒนา (Lab) ต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเทคสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ๆ สามารถสร้างธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมือง ริมถนนสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า ในพื้นที่โครงการวิสซ์ดอม 101 ของ MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ผสมผสานพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย ทำงาน และการพักผ่อนตลอดจนทำกิจกรรมทางสังคมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุด บนพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร

เชื่อมโยงกันเป็นเมืองดิจิทัลด้วยเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสุดล้ำ 4G Plus, บรอดแบนด์ และ WiFi แวดล้อมด้วยระบบนิเวศน์สมบูรณ์แบบ ทั้งบรรยากาศ World-Class Co-Working Space ที่เปิดโล่ง บนพื้นที่สีเขียว ท่ามกลางธรรมชาติ (Green Area) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล การดำเนินธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ รวมทั้งพื้นที่แชร์ทำงานร่วมกัน (co-working space)

 

image_523

 

ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามาตั้งสำนักงาน และตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของโลก (Multinational Tech Enterprise) เหล่าเทคสตาร์ทอัพรุ่นใหม่, กลุ่ม SME, มหาวิทยาลัย และ R&D พร้อมมีแพลตฟอร์มบริการด้านดิจิทัล (Digital Service Platform) รองรับการทำธุรกิจทั้ง Cloud, e-Commerce และ e-Payment

อีกทั้งยังจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะสร้างบรรยากาศและมอบสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการลงทุนของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย และมีพื้นที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเครือข่ายระดมทุนแบบ Crowd Funding เทียบระดับสากล ซึ่งนอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้มีเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว ยังนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมาย

ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทย ที่มีการถ่ายเทองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้อีกไม่รู้จบ

ขณะเดียวกัฯก็ช่วยเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งด้านความรู้และการแข่งขัน ซึ่งสองส่วนนี้เป็น พื้นฐานของการเติบโตในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) และก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค” นายศุภชัย กล่าวสรุป