เตรียมต้อนรับ “บัน คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทย

เตรียมต้อนรับ “บัน คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทย

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ Global Compact Local Network Thailand (GCNT) ได้รับเกียรติจากนายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนรวมสนับสนุนกิจกรรมของสหประชาชาติ ทั้งนี้ นายบัน คี มูน จะกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทยยุค 4.0  พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเปิดตัวสมาคมฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไทยกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันเดินหน้าผลักดันพันธกิจในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และร่วมกันผลักดันการทำธุรกิจให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ

การรวมตัวของภาคเอกชนในเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเป็นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี และนับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นจากการวมตัวของ 15 องค์กรเอกชน     ชั้นนำของไทย อันประกอบด้วย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด,

            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท พินนาเคิลโฮเต็ลส์แอนด์รีสอร์ท จำกัด, บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),                    

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นนายกสมาคมฯ และนางสาวลักษมีกานต์ อิงคะกุล เป็นผู้อำนวยการ บริหาร สมาคมฯ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาของสมาคมฯ ประกอบด้วยการหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ ในประเด็นธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนในไทย รวมถึงการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจของไทยตามมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับทั้งกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อร่วมประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ  ‘’สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’’ เพื่อเร่งผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น