กลยุทธ์ธุรกิจปี 59 กรุงเทพประกันชีวิต

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ล่าสุด (8 มีนาคม 2559) กรุงเทพประกันชีวิต วางกลยุทธ์มุ่งสู่ผู้นำการวางแผนการเงิน ตั้งเป้าเบี้ยปีแรก 22,000 ล้านบาท โต 60% พร้อมประกาศบุกสินค้าประกันสุขภาพและบำนาญเป็นหลัก

ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว (2558) กรุงเทพประกันชีวิต มีผลประกอบการสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 250,000 ล้านบาท  พร้อมส่งกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยออกแบบประกันที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการ เช่น บีแอลเอ พร้อมเกษียณ, บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส และประกันสุขภาพ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส เป็นต้น

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกรุงเทพประกันชีวิตในปีนี้ โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ย้ำว่า เขายังคงสานต่อกลยุทธ์ธุรกิจปี 59 ด้วยแคมเปญ “ทุกความเปลี่ยนแปลง มีสิ่งที่ดีเสมอ เมื่อได้วางแผนการเงินอย่างรอบด้าน” รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น

และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรและลูกค้าต่อไป

โดยกรุงเทพประกันชีวิตยังตั้งเป้าหมายในการมุ่งสู่ผู้นำการวางแผนการเงิน ตั้งเป้าเบี้ยปีแรกเติบโต 60% หรือคิดเป็นเงิน 22,000 ล้านบาท  ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสินค้ากลุ่มประกันสุขภาพและบำนาญเป็นหลัก

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต จะยังคงให้ความสำคัญกับโครงการ เพื่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน, การสนับสนุนการศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา, การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี