ยิบอินซอย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563  ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี ชวด เวลา 15.45 น. โดยมีนายเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินและเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาส วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร พร้อมด้วยนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทยิบอินซอย

สำหรับการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส และถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนับเป็นเทศกาลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่