“อินเทอร์เน็ตพลิกชิวิตคนพิการ” สร้างความเท่าเทียม เสริมศักยภาพของมนุษย์

ด้วยตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีต่อการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ดีแทค ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยเพิ่มโบนัสมูลค่า 10% ของการเติมเงินแต่ละครั้งสำหรับลูกค้าในระบบเติมเงินและส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าในระบบรายเดือน โดยผู้พิการสามารถขอรับสิทธิได้ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ

 

นายภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เพราะเราเชื่อมั่นว่าอินเทอร์เน็ตคือโอกาสที่ส่งเสริมความเท่าเทียม เสริมศักยภาพของมนุษย์อย่างแท้จริง ทำให้ผู้พิการดำรงชิวิตได้ด้วยตัวเองและลดอัตราการพึ่งพา ดังนั้น การลดอุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการลดราคาและเพิ่มสิทธิพิเศษจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อมิติทางเศรษฐกิจและสังคม”

 

ทั้งนี้ ดีแทคยึดถือหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ (non-discremination) เป็นฐานคิดในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน จากนโยบายเพิ่มสิทธิพิเศษให้แก่ผู้พิการสำหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือนั้น ดีแทคคาดหวังว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อีกระดับ ลดภาระ ส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น และสร้างเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ในสังคม