อินเตอร์ลิ้งค์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และ รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อร่วมผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคม ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา