“ออโรร่า” สร้าง Mission ส่งความสุขด้วยทอง ปรับมุมมองลูกค้า-พนักงาน

คุณอนุรุทธ์ ศรีรุ่งธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ผู้บริหารร้านทองแบรนด์ “ออโรร่า” มองถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจว่า จากรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันธุรกิจเปลี่ยนไปมาก เพราะสมัยก่อนคู่แข่งมีจำนวนน้อย การทำงานทุกอย่างใช้แรงงานคนทำด้วยมือ

แต่ตอนนี้เริ่มปรับองค์กรเข้าสู่ยุคใหม่มากขึ้น มีเป้าหมายก้าวสู่แบรนด์ร้านทองที่มีคุณภาพ ซึ่งโจทย์ยากของการเข้ามารับช่วงธุรกิจครอบครัวนั้น คือ ทำอย่างไรจะรักษาสิ่งที่ถูกสร้างมาให้ดีมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดส่งต่อในคนรุ่นต่อไปได้

หากมองถึงนวัตกรรมในธุรกิจทองคำ คงเน้นเรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งในอดีตเมื่อพูดถึงทองจะนึกถึงเยาวราช และสินค้าที่เป็นสร้อย แหวน กำไล รู้สึกเข้าถึงยากแก่ไปสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ปัจจุบันต้องการเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให้ได้ตลาดใหม่ ลูกค้าคนรุ่นใหม่กลายเป็น Mission ขององค์กร เรียกว่าเป็นนวัตกรรมโดยใช้ทองเป็นของขวัญแห่งความสุข ทุกปีต้องนั่งคิดสินค้านวัตกรรมใหม่ที่มีความหมายในการส่งมอบความสุขให้กันด้วยราคาไม่สูงมาก มีการซื้อให้กันในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

ในส่วนของพนักงานก็ต้องทำให้มีความกระตือรือร้น รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญกับองค์กร โดยเฉพาะการทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งจะตอบโจทย์กับแนวคิดในการส่งมอบความสุขให้ลูกค้า ดังนั้นจึงมีการปรับองค์กรภายใน ตั้งแต่ออฟฟิศสร้างบรรยากาศในการทำงาน หาสิ่งใหม่ ๆ มากระตุ้นให้พนักงานมี Passion ในการทำงาน และในที่สุดจะทำให้เกิดนวัตกรรมตามมา ขณะที่ในยุคดิจิทัลที่มีความท้าทายสูง แต่ก็มีมุมที่ดีคือการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างแบรนด์กับคนรุ่นใหม่ทำได้ง่ายขึ้น