ม.หัวเฉียวฯ เปิดห้องปฏิบัติการแนะแนวหลักสูตร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

 

หัวเฉียว

 

โดยได้เปิดห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 คณะวิชา ให้คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 102 คน เข้าสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม หอพักนักศึกษา บริษัท ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน จำกัด และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

หัวเฉียว