สูตรสำเร็จด้าน Digital Transformation ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะอยู่รอด!!

Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีสิ่งใหม่ เช่น ระบบไอทีต่าง ๆ , Big Data, AI, หรือ Clound เข้ามาใช้กับธุรกิจ ในทุก ๆ ด้าน แต่ปัญหาหลักคือ เมื่อลงทุนไปแล้วกลับไม่ช่วยให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซ้ำร้ายกลับทำให้เม็ดเงินที่ลงทุนไปเสียเปล่า หรือไม่คุ้มค่า
.
ดังนั้น ก่อนจะทำการ Transformation ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นให้ดีเสียก่อน และเริ่มทำการทรานฟอร์มอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งการวางแบบแผนเอาไว้จะช่วยร่นระยะเวลาการออกแบบและการผลิต ช่วยประหยัดงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้างผลลัพธ์ ให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
.
โดยในช่วงที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการทำ Digital Transformation มาโดยตลอด เพราะมองว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท แต่หากมองยาวไกลไปในอนาคต อุตสาหกรรมไทยอาจตกอยู่ในความเสี่ยง เสี่ยงต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสี่ยงต่อนวัตกรรม และเสี่ยงต่อพฤติกรรมมนุษย์ในยุคดิจิทัล ดังนั้น เราจะต้องรู้เท่าทัน และพร้อมที่จะดิสรัปตัวเองสู่สิ่งที่ดีกว่า เพราะอุตสาหกรรมไทยเป็นภาคส่วนซึ่งมีความพร้อมที่สุด
.
หากท่านใดสนใจฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมต้องไม่พลาดสัมมนาออนไลน์ “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ในหัวข้อ “Digital Transformation Framework บริบทใหม่เพื่อความอยู่รอด ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
.
โดยจะได้พบกับ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด , คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล เลขานุการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิคซ์ และบริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.
ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 15.15 – 16.15 น.
.
ลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ : https://seminar.thailanddt.com/seminar/online_seminar
.
.
.