สุรพลฟู้ดส์ ผู้นำด้านอาหารแช่แข็งระดับโลก

สุรพลฟู้ดส์ ผู้นำด้านอาหารแช่แข็งระดับโลก

กว่า 40 ปีที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และมีส่งออกสินค้าไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศหลายพันล้านบาทต่อปี เป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

สุรพลฟู้ดส์ สรพล ว่องวัฒนโรจน์

สรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสุรพลฟู้ดส์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารประเภทแช่เยือกแข็ง ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) โดยใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่เพียงอาหารทะเลเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

สรพล ย้ำว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสุรพลฟู้ดส์ มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาได้ทุกผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้ ในด้านการตลาดและสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในปี 2560 ที่ผ่านมา สรพล บอกว่า สัดส่วนรายได้หลักของกลุ่มบริษัทยังคงมาจากตลาดส่งออก โดยมีสัดส่วนประมาณ 87% แบ่งเป็น ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วน 82% สหภาพยุโรป สัดส่วน 2% และออสเตรเลีย สัดส่วน 2% ขณะที่ตลาดในประเทศไทย มีสัดส่วนอยู่ที่ 13%

จากสัดส่วนรายได้ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของสุรพลฟู้ดส์นั้นได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและระดับโลก โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงถึง 95% จากยอดการส่งออกทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ

สุรพลฟู้ดส์ สรพล ว่องวัฒนโรจน์

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทจะหันมาทำตลาดภายในประเทศมากขึ้น ผ่านช่องทาค้าปลีก และช่องทางผู้ให้บริการ (Food Services) หรือกลุ่ม HORECA โดยการจัดจำหน่ายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว จะจัดจำหน่ายผ่าน บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทรดดิ้ง ซึ่งรวมไปถึงการนำเข้าสินค้าอาหารหลากหลายประเภทจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายมากขึ้น

“ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับตัวและขยายธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “Inspiring your smiles (เพื่อรอยยิ้มของคุณ)” โดยการส่งมอบประสบกาณ์และคุณค่าที่ดีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป พร้อมกับขยายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ประเภทปรับอุณหภูมิครบวงจรผ่าน บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด รวมไปถึงการรุกธุรกิจเทรดดิ้งผ่าน บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเติบโตค่อนข้างดี และบริษัทจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาปรับใช้กับการดำเนินงานมากขึ้น รวมไปถึงการขยายธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี และจะพัฒนาช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลอีกด้วย”