สานฝันนางฟ้าชุดขาว

3 องค์กรในเครือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จับมือมอบทุนเรียนพยาบาลต่อเนื่องรุ่นที่ 5 จำนวน 20 ทุน พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

โรงพยาบาลหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สานต่อโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั้งหมด 150 ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อฝึกบุคลากรและเพื่อรองจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

 

นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้ว ยังได้จัดหอพักให้นักศึกษาทุนพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 4000 บาท ตลอดระยะการศึกษา 4 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

โรงพยาบาลหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ มีนักศึกษาในโครงการรุ่นที่ 1 ได้สำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ และเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวตั้งแต่พฤษภาคม 2560 บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เข้าร่วมเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลตัวเฉียวเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

 

โรงพยาบาลหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ