วิเคราะห์ ผู้ผลิตแซนวิชอบร้อน เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ พันธมิตรสำคัญของ ซีพี ออลล์ Partner Analysis : CORPUS X

การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทหรือทุกธุรกิจต้องทำก็คือ การวิเคราะห์คู่ค้าพันธมิตรของพวกเขาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เหมือนกับประโยคที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยหน” การทำธุรกิจเองก็เช่นกัน การที่บริษัทเข้าใจคู่ค้าของตัวเองอย่างลึกซึ้งในทุกมิติ ย่อมทำให้พวกเขาสามารถประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

แน่นอนลำพังตัวเราเองที่เป็นเจ้าของบริษัทคงไม่มีความสามารถ กำลัง และสติปัญญาเพียงพอที่จะทำหลายอย่างไปพร้อมกัน นั่นทำให้การมีตัวช่วยที่ทันสมัยอย่าง แพลตฟอร์ม CORPUS X ซึ่งจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพาองค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในวันนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

วันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์พันธมิตรของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL อย่างบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL ซึ่งเป็นผู้ผลิตแซนวิชอบร้อนที่ว่ากันว่าขายดีที่สุดในเซเว่น อีเลฟเว่น และเชื่อว่าหลายคนเคยได้รับประทานกัน ปัจจุบัน NSL มีรายได้รวมในไตรมาสแรกปี 2564 อยู่ที่ 763 ล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดแทบจะมาจากการขาย คิดเป็นสัดส่วน 99.80% และมีกำลังการผลิตกว่า 1,250,000 ชิ้นต่อวัน โดย NSL มีสัดส่วนรายได้ 90% ร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ NSL ผลิตแซนวิชให้กับทางเซเว่นอีเลฟเว่นเพียงรายเดียวเท่านั้น นี่คือความเสี่ยงที่มีร่วมกันของทั้งสองบริษัท

มุมหนึ่ง CPALL ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์แซนวิชจากทาง NSL เท่านั้น แต่ในอีกฟากรายได้ของ NSL กว่า 90% ก็มาจากการทำธุรกิจกับ CPALL เช่นกัน และหากเราลองใช้ฟังก์ชันของ CORPUS X อย่าง Trend ตรวจสอบภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกและส่ง รวมไปถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งทาง NSL มีความเกี่ยวข้องก็พบว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

ขณะที่ฟังก์ชัน Profiling แสดงให้เห็นถึงจำนวนของบริษัทที่ทำธุรกิจทั้งสองประเภทนี้ในไทยมีมากถึง 366,919 บริษัท ทำรายได้รวมกันมากกว่า 40 ล้านล้านบาทให้กับประเทศไทย และทั้งสองธุรกิจก็จัดว่ามีความสามารถในแง่การดำเนินงานสูง โดยฟังก์ชัน Quadrant ได้เปิดเผยถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของทั้งสองอุตสาหกรรม ว่าจัดอยู่กลุ่มที่ทำได้ดีมากและดี ทั้งในแง่อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน รวมไปถึงอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเทียบกับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ทั้งสองกลุ่มธุรกิจก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งคู่

และเมื่อขยับมาตรวจสอบความเสี่ยงของอุตสาหกรรมนี้ผ่านฟังก์ชัน Risk ว่ามากน้อยขนาดไหนก็พบว่า ถ้าหากเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัท (มหาชน) 43.91% แนวโน้มความเสี่ยงต่ำสำหรับการดำเนินธุรกิจใน 12 เดือนข้างหน้า และหากรวมตัวเลข 37.45% ของกลุ่มความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไปด้วยนั้นหมายความว่ากว่า 70% ของกลุ่มธุรกิจนี้ที่เป็น บริษัท (มหาชน) มีสถานะในการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงปลอดภัยและแข็งแกร่ง

แต่หากข้ามมาดูที่ฟังก์ชัน Impact ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ก็จะพบว่า ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ รวมไปถึงความเข้มงวดในมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสของภาครัฐ ทำให้ในระยะสั้นกลุ่มธุรกิจนี้น่าจะได้รับผลกระทบพอสมควร เนื่องจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตยังคงต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิต รวมไปถึงระบบขนส่งที่ถูกควบคุมให้อยู่ตามกรอบเวลามากขึ้น

ซึ่งถ้าหากคุณเป็น NSL ก็จำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงในระยะสั้นนี้ เพื่อให้บริษัทยังสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามมาความต้องการของ CPALL ขณะเดียวกันทาง CPALL ก็ต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาในกรณีที่ NSL ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามความต้องการ บริษัทจะมีมาตรการรองรับความเสี่ยงตรงนี้อย่างไร นอกจากนี้ เนื่องจากทาง NSL พึ่งพาสัดส่วนรายได้จาก CPALL สูงมาก ทำให้อำนาจต่อรองของ CPALL ที่มีต่อ NSL ก็สูงตามไปด้วย ตรงนี้ NSL จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงออกไปเพื่อลดการพึ่งพารายได้ทางเดียวของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับบริษัทในอนาคต

แต่หากวิเคราะห์ในภาพระยะยาวแล้ว ทั้งสองบริษัทต่างก็มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่ดี บวกกับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 อย่างอาหารซึ่งอย่างไรมนุษย์ก็ต้องรับประทานอาหาร และเมื่อไรที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสกลับสู่ภาวะปกติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ธุรกิจทั้งสองจะถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้จะฟื้นตัวแน่นอน

เขียนและเรียบเรียง : เอกพล มงคลพัฒนกุล

ติดตาม Business+ ได้ที่ thebusinessplus.com

Line Business+ ได้ที่ https://lin.ee/pbIHCuS

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #Corplusx #ซีพีออลล์ #เอ็นเอสแอลฟู้ดส์ #แซนวิชอบร้อน