วิเคราะห์ การบินไทย ในวันที่โลกไม่เป็นใจให้ธุรกิจนี้ ด้วยแพลตฟอร์ม Corpus X : Business Data Intelligence

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คือ หนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโคโรน่าไวรัสระบาด สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด ซึ่งทำให้คนทั่วโลกไม่สามารถเดินทางได้ และทำให้ธุรกิจของการบินไทยสูญเสียรายได้ไปอย่างมหาศาล เพราะธุรกิจหลักไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเมื่อตรวจสอบจากแพลตฟอร์ม Corpus X ผ่าน ฟังก์ชัน Trend พบว่ารายได้รวมปี 2020 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 48,636 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ -141,170 ล้านบาท พร้อมการคาดการณ์ทิศทางรายได้ของทั้งอุตสาหกรรมที่ยังถูกมองว่าน่าจะยังคงต่ำแบบนี้ต่อไปจนถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า หรือนักลงทุนของการบินไทย การรับทราบผลกระทบที่ล่าช้านั้นหมายถึงผลกระทบที่มีต่อบริษัทของคุณ หรือมูลค่าหุ้นที่คุณถือก็จะรุนแรงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่คุณเป็นคู่ค้าและรับงานแบบสัญญาจ้างมาดำเนินการแทนการบินไทย (Outsource) รายได้ตรงนี้ถือเป็นรายได้สำคัญของบริษัทคุณมากกว่า 60% ของรายได้รวม การหยุดบินของการบินไทยคือ ฝันร้ายของบริษัทคุณ โดยตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ผ่าน ฟังก์ชัน Profiling (พิจารณาการกระจายตัวของคู่ค้า) และ Quadrant (เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ในการรับมือ) ของ Corpus X

แต่ฝันร้ายนี้อาจจะรุนแรงขึ้นไปอีก หากคู่ค้าของคุณอีกสัก 20% จาก 40% ที่เหลืออยู่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม เพราะทั้ง 2 ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบในระดับที่สูงมากจากการระบาดในครั้งนี้ และถ้าคุณวิเคราะห์ความเจ็บปวดทางธุรกิจของคุณดูก็จะพบว่า กว่า 80% ของรายได้บริษัทคุณผูกอยู่กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่ง ฟังก์ชัน Risk จะสามารถช่วยคุณตรวจสอบโอกาสอยู่รอดของธุรกิจเหล่านี้ได้ ซึ่งนี่คือความเสี่ยงหนึ่งในการทำธุรกิจที่หลายคนมักลืมนึกไป

แน่นอนว่าแต่ละคนมีเวลาจำกัดในแต่วัน ไม่สามารถทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่ต่อให้มีคนมากพอความเสี่ยงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี เพราะสุดท้ายมนุษย์ก็คือมนุษย์ มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง และสามารถผิดพลาดได้เสมอ นั่นทำให้การมีระบบที่เป็นตัวช่วยเพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่าง Corpus X เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย ด้วย Engine อัจฉริยะอย่างระบบ BOL Analytics หรือ BOLA มันจะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและเตือนคุณถึงความเสี่ยงนั้น ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันการก่อนจะสายเกินไป

แต่ BOLA ไม่ใช่แค่วิเคราะห์ลูกค้าของคุณจากมิติภายในอย่างเดียว ระบบจะวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกผ่าน ฟังก์ชัน Impact ให้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การบินไทย เป็นอุตสาหกรรมการบิน หนึ่งในปัจจัยที่ธุรกิจนี้กังวลมากปัจจัยหนึ่งคือ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน เพราะน้ำมันคือต้นทุน ทันทีที่ราคาปรับตัวขึ้น บริษัทคู่ค้าอย่างคุณก็จะรู้ทันทีว่าต้นทุนบริษัทคู่ค้ากำลังปรับตัวขึ้น ต้นทุนที่ขึ้นเหล่านี้จะกระทบต่อรายรับของเขาหรือไม่ เพราะรายรับของเขาจะเป็นรายได้ของคุณเช่นกัน นี่คือความเสี่ยงที่ BOLA จะบอกคุณ เพื่อทำให้คุณสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่จะเป็นผลกระทบตามมาได้

นอกจากนั้น Corpus X ยังมีข้อมูลเก่าย้อนหลังถึง 20 ปี ให้ได้ติดตามผ่าน ฟังก์ชัน Trend ซึ่งคุณจะสามารถนำอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น เมื่อคุณรู้ว่าผลการดำเนินของบริษัทการบินไทยไม่ดี โดยปกติธุรกิจการบินจะสัมพันธ์กับโรงแรมและการท่องเที่ยว นักลงทุนหรือคู่ค้าของพวกเขาก็สามารถตรวจสอบแนวโน้มของอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ได้ทันที รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่ขึ้นมาเตือนอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณรู้ทันทีว่าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจะแย่ตามจริง ๆ หรือเปล่า

นั่นจะทำให้พวกเขาสามารถปรับกลยุทธ์ที่มีต่อการบินไทย และธุรกิจที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวได้ทัน เพราะเห็นผลกระทบทั้งห่วงโซ่อุปทานชัดเจน ทำให้คู่ค้าและนักลงทุนจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทคู่ค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพเครดิตของลูกค้าของคุณได้ (Aging) ผ่าน ฟังก์ชัน ARX รวมไปถึงพฤติกรรมการชำระหนี้ว่าเป็นอย่างไร และโอกาสที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินกับบริษัทนั้นมีมากน้อยเพียงใด (โดยจะแสดงในรูปของ Paydex score และ Credit Score)

หรือหากคุณกำลังทำธุรกิจอาหารที่ต้องพึ่งพาคำสั่งซื้อจากโรงแรมดัง ๆ จำนวนมาก ถ้าหากคุณไม่มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ได้ดีพอ และรอจนทุกอย่างเกิดขึ้นไปแล้วค่อยมาปรับกลยุทธ์ โอกาสที่บริษัทต้องปิดกิจการก็มีสูงมาก แต่หากคุณใช้ ฟังก์ชัน Impact เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมร่วมกับ Ranking เพื่อดูแนวโน้มการจดทะเบียนบริษัท คุณก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าอุตสาหกรรมใดที่กำลังเติบโต และมีแนวโน้มตลาดน่าสนใจที่สามารถแทนที่ธุรกิจโรงแรมได้ ฟังก์ชันเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ให้กับคุณ พร้อมกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเดิม ๆ ไปด้วย หรือหากมีหลากหลายอุตสาหกรรมน่าสนใจในเวลาเดียวกันเกิดขึ้น คุณก็สามารถใช้ Corpus X เพื่อเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมว่าการเข้าไปทำธุรกิจตรงไหนมีโอกาสมากที่สุด และเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

เขียนและเรียบเรียง : เอกพล มงคลพัฒนกุล

ติดตาม Business+ ได้ที่ thebusinessplus.com

Line Business+ ได้ที่ https://lin.ee/pbIHCuS

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #Corplusx #thaiairway #การบินไทย