Home / HAPPENING / วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวีลแชร์ เนื่องในโอกาส บขส. ครบรอบปีที่ 89

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวีลแชร์ เนื่องในโอกาส บขส. ครบรอบปีที่ 89

จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี กานดา วัฒนายิ่งสมสุข   ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อรถวีลแชร์มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนด้วยความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” 

 

ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 89 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ