วิริยะประกันภัยเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี “นวัตกรรมบริการประกันภัย 4.0” ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่ในขณะนี้บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสำนักงานใหญ่ จาก 02-641-3500 เป็น 02-129-8888 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบโทรศัพท์ใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีการให้บริการที่ทันสมัยมากขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ วิริยะประกันภัย โทร. 1557 หรือ 02-239-1557 ตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง