Home / HAPPENING / วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล จัดงาน “Run for Ratchasuda” สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล จัดงาน “Run for Ratchasuda” สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล  จัดงานเดิน-วิ่ง “Run for Ratchasudaเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา เชิญชวนผู้พิการ และบุคคลทั่วไป ร่วมงานเดิน – วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda” 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อร่วมรณรงค์สร้าง “สังคมสำหรับทุกคน” (Inclusive society)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการ และ เลขานุการประจำมูลนิธิราชสุดา กล่าวว่า มูลนิธิราชสุดา เป็นมูลนิธิที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้สร้อยพระนามาภิไธย “ราชสุดา” เป็นมงคลนามพระราชทานนาม

โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย อันได้แก่ คนพิการหูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ หรือพูดผิดปกติ พิการทางการมองเห็น ความพิการของสมอง พิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับเสมอด้วยคนทั่วไป

“คนพิการก็คือคน ไม่ได้แตกต่างจากเราเลย เพียงแต่เขาไม่ได้ยิน หรือมองไม่เห็น โดยเฉพาะคนหูหนวกซึ่งรับสื่อจากเราไม่ได้ ต้องสื่อสารกันด้วยภาษามือ โชคดีที่ประเทศไทยเราใช้ภาษามือเป็นภาษาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ เป็นภาษาที่สามซึ่งนอกจากภาษาที่ให้เรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังใช้เป็นภาษาในระดับชาติเลยทีเดียว

หน้าที่ของเราก็คือ พยายามทำให้คนหูหนวกที่ด้อยโอกาสได้มีอุปกรณ์ช่วยสื่อสาร และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดย Run for Ratchasuda เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อการระดมทุน โดยมีคนหูหนวก ร่วมกับ นักศึกษาและบุคลากรของ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนสำคัญ ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิราชสุดาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล กล่าว

ด้าน แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยในกลุ่มอายุ 5 – 24 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่น่าจะอยู่ในวัยของการศึกษา มีทั้งหมดประมาณ 17.4 ล้านคน

พบว่าร้อยละ 3.1 ของ 14.7 ล้าน หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 540,000 คน เป็นเยาวชนที่มีความพิการ ซึ่งน่าเป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพชีวิต ทั้งในขณะที่เป็นเยาวชน และตอนเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนเยาวชนที่มีความพิการเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการศึกษา

Run for Ratchasuda จัดขึ้นโดยไม่ได้หวังเพียงเรื่องการระดมทุนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาผู้พิการที่ด้อยโอกาส แต่เราหวังเรื่องของการเรียนรู้ด้วยกัน ในรูปแบบของ “Inclusive Run ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก

เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ได้มาร่วมเดิน-วิ่งกับบุคคลทั่วไป ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย

โดยเปิดพื้นที่เรียนรู้เรื่องดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  และจะพยายามให้มีขึ้นอีกในปีต่อๆ ไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”

การวิ่งครั้งนี้ไม่ใช่การวิ่งแค่เพื่อมาออกกำลังกาย แต่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งการวิ่งกับนักวิ่งที่พิการทางการเห็น จะมีอาสาสมัครที่เป็นบัดดี้ทำหน้าที่วิ่งไปด้วยกันที่เรียกว่า “ไกด์รันเนอร์” ผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้เห็นว่า จะช่วยผู้พิการได้อย่างไร ในอนาคตอาจมาเป็น “ไกด์รันเนอร์” ก็ได้

โดยเราจะไม่ทำให้วิ่งชนกัน บางท่านที่นั่งวีลแชร์อาจมาวิ่งด้วยก็ได้ เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันว่า คนหนึ่งวิ่ง คนหนึ่งใช้รถเข็น จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร” แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ กล่าว

อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า งานเดิน – วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลสำหรับผู้สามารถคว้าอันดับ 1 OVERALL ชาย และหญิง นอกจากนี้ ผู้เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 2 – 6 จะได้รับโล่รางวัล

และผู้วิ่งเข้าเส้นชัย 50 คนแรกจะได้รับของที่ระลึก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://rs.mahidol.ac.th/thai/run-for-ratchasuda-2019.php สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรรณรัตน์ ทับแก้ว โทร. 0-2889-5315 ถึง 9  ต่อ 1107 E-mail:  wanarat.tab@mahidol.edu