ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ ชนะเลิศการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน

ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band ประจำปี 2561

 

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบเงินรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

ซึ่งวงที่ชนะเลิศการประกวดฯได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท

 

รองอันดับหนึ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา เงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ เงินรางวัล 150,000 บาท

และรองชนะเลิศอันดับสามอีก 6 โรงเรียน ได้แก่

 

  1. โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) จ.ชลบุรี
  2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
  3. โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ
  4. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ
  5. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  6. โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ

 

เงินรางวัลโรงเรียนละ 100,000 บาท โดยการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินนี้ ธนาคารได้จัดประกวดให้แก่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน

 

ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2541 และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการดนตรี สร้างวินัยการออมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันมีสมาชิก 1,256 แห่ง มีบัญชีเงินออมมากกว่า 2 ล้านบัญชี มียอดเงินฝากกว่า 900 ล้านบาท และในวาระครบรอบ 10 ปีของการประกวด จึงเพิ่มรางวัลพิเศษ คือ โรงเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และรางวัลวาทยากรดีเด่น ได้แก่ นายไกรสร จุฬาทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่