รพ.กรุงเทพพัทยา จัดอบรมการเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดโครงการวัคซีนพ่อแม่ อบรมการเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี โดยมีพยาบาลศูนย์กุมารเวชเป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ท่าน