มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดรับนักศึกษาใหม่พิเศษลดค่าเทอม 10 %

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปั้นพลเมืองที่ดีของโลก