วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรีส่งต่อองค์ความรู้

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากบ่อน้ำร้อนกันตัง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ บูรณาการทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง จังหวัดตรัง

 

ดร.ไฉน น้อยแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้เข้าไปพัฒนาชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนายาไทย และสมุนไพร สถาบันแพทย์แผนไทย  กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรให้กับแหล่งน้ำพุร้อน 7 แห่งทั่วประเทศ โดยวนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง จังหวัดตรัง เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน 7 แห่ง และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

 

ทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ นำองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านกับนักวิชาการซึ่งมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้ทั้งสองด้านมาบูรณาการที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมผู้วิจัยเข้าไปทำการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารสกัดพืชสมุนไพร ในพื้นที่วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง

 

โดยวนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง เป็นบริเวณพื้นที่น้ำพุร้อน ที่ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ำพุร้อน จำนวน 3 บ่อ ซึ่งมีน้ำพุร้อนประเภท Weak Alkaline Springs มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ที่ 7.1มีปริมาณเกลือสูงมาก ซึ่งเกลือมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง และบริเวณบ่อน้ำร้อนมีสาหร่ายขึ้นจำนวนมาก ทางทีมผู้วิจัย จึงได้นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำพุร้อน และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น อาทิเช่น มังคุด ขมิ้น มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย โลชั่นบำรุงผิว สรรพคุณช่วยบำรุงผิวหนัง ครีมนวดสปาตัว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว ทำให้ผิวกระจ่างใส เหมาะสำหรับการอโรมา และทรีตเมนต์ ช่วยผ่อนคลาย มาร์คโคลน โคลนบำรุงผิวหน้า และผิวกาย ช่วยปรับความสมดุลของผิว เพิ่มความชุ่มชื่น ทำให้ผิวดูสะอาด และเปล่งปลั่งขจัดความมัน และสิ่งสกปรกที่สะสมบริเวณผิว และสเปรย์บำรุงผิวหน้า บำรุงผิวเหมาะสำหรับคนที่ตากแดด จะช่วยให้ชุ่มชื่น โดยจากการทดสอบการระคายเคืองและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทำการทดสอบความชุ่มชื้น การลดริ้วรอยของผิวหนัง และการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 

ปัจจุบันทางชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตังขึ้น นำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด จัดสร้างโรงเรือนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วารินคีรี สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก และทางทีมผู้วิจัยยังได้นำองค์ความรู้ทางด้านงานบริการสปาเพื่อสุขภาพเข้าไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง เช่น ความรู้ทางด้านการทำการทำทรีตเมนต์ การนวดสปาตัว การนวดเท้า การจัดบรรยากาศในสถานบริการสปา และได้เปิดบริการ สปาภายในวนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง   โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ถือเป็นการพัฒนา และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

 

ทางด้านนางสาวสมสวย เวียงแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมาย BIO Economy และได้รับการรับรองจาก อย. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่เข้ามาเที่ยวชม วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวประมาณเดือนมกราคม – ตุลาคม ร่วมไปถึงธุรกิจสปาที่อาจารย์นำมาถ่ายทอดสร้างรายได้ประมาณเดือนละ 100,000 บาท สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในช่วงของราคายางพาราตกต่ำ เป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาให้องค์ความรู้กับทางกลุ่ม