Home / HAPPENING / จิตอาสา มทร.ธัญบุรี “สร้างศูนย์” สร้างอาชีพวัดไก่เตี้ย

จิตอาสา มทร.ธัญบุรี “สร้างศูนย์” สร้างอาชีพวัดไก่เตี้ย

จิตอาสาราชมงคลธัญบุรี สร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย วิชชาลัยชุมชนแสงตะวัน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ เล่าว่า สำหรับนักศึกษาที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในรายวิชาความรับผิดชอบของครูช่างต่อสังคม (วิชาเลือกเสรี) และ วิศวกรรมงานเชื่อม (วิชาบังคับ) ซึ่งนักศึกษาต้องลงปฏิบัติ โดยการบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาลงปฏิบัติงานจริงและเป็นห้องใช้สำหรับฝึกอาชีพให้ชุมชน

โดยมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณวัสดุฝึก ด้วยมีผู้สนับสนุนวัสดุฝึกครั้งนี้จาก ธนาคารทหารไทย นอกจากนี้มีนักศึกษาจิตอาสาสมัครมาช่วย รวมทั้งหมดกว่า 60 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรุ่นละ 20 คน ใช้เวลาในการสร้าง 1 อาทิตย์ ลักษณะเป็นงานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก งานประกอบ และงานสถาปัตยกรรม ศูนย์ดังกล่าวใช้สำหรับการเก็บกี่ทอผ้าโบราณ ใช้ในการทำงานของกลุ่มแม่บ้าน และใช้ในการฝึกอบรมของกลุ่มแม่บ้าน ทำให้การเรียนการสอนเป็นสัดส่วนในพื้นที่จำกัด

“ช้อป” นายอิสรา คล่ำคง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ ลงพื้นที่ทำงานลักษณะนี้บ่อย เนื่องด้วยเป็นนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัย ค่ายที่จังหวัดเลย ประเทศกัมพูชา นำความรู้มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

งานเชื่อม ขึ้นโครงอาคารเรียน ครั้งนี้เป็นอีกประสบการณ์ที่ดี ได้สร้างศูนย์ที่ใช้สำหรับการเรียนให้กับกลุ่มแม่บ้าน ตอนทำมันเหนื่อย แต่เมื่อได้เห็นผลงานที่ทำเสร็จ รู้สึกดีและหายเหนื่อย

นายอิสรา คล่ำคง

“เต้น” นายสมอริยะ ไชยวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม เล่าว่า ในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายพัฒนาสังคมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาช่วยงานและคอยสอนน้อง ๆ ในการใช้อุปกรณ์

ซึ่งถ้ามีเวลาว่างทางฝ่ายพัฒนาสังคมบำเพ็ญประโยชน์ จะลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ที่คณะเสมอ ทำความสะอาดบริเวณคณะ จิตอาสาครั้งเป็นอีกกิจกรรมที่ได้ช่วยชาวบ้าน คุณป้าคุณยาย มีศูนย์ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นายสมอริยะ ไชยวงค์

“ครีม” นางสาวสุชาดา ไชยจำ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ ได้ทำประโยชน์เพื่อชาวบ้าน หน้าที่คือทาสี ช่วยเพื่อนส่งอุปกรณ์ วันนี้ได้เรียนรู้งานเทคนิคจากอาจารย์ เทคนิคในการเชื่อม ฝึกการทำงานเป็นทีม ถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้จะเข้าร่วมโครงอีกแน่นอน

นางสาวสุชาดา ไชยจำ

โดยในการปฏิบัติงานนักศึกษาได้รู้ถึงกระบวนการในการทำงานงาน การวางแผนในการทำงาน การจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานได้จริง และการทำงานเป็นทีม “ถ้าวิชาที่ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัย โอกาสในการทำงาน ลงมือทำที่เป็นรูปธรรม และได้ทำเพื่อชุมชน ซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ลงมือปฏิบัติส่งงานอาจารย์แล้วได้คะแนน” ผศ.ณัฐ แก้วสกุล กล่าวทิ้งท้าย