ฟูจิ ซีร็อกซ์ SkyDesk Media Switch สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นAmazing Thailand

ฟูจิ ซีร็อกซ์ SkyDesk Media Switch

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นAmazing Thailand ของ ททท.

เชื่อมโลกมัลติมีเดียที่หลากหลายกับสื่อสิ่งพิมพ์ในหนึ่งเดียว

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคดิจิทัลนี้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์ ด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Website, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter เป็นต้น ที่มีส่วนในการเข้าถึงของผู้บริโภคในทุกระดับ ดังนั้นทุกองค์กรธุรกิจจึงได้วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของสื่อออนไลน์และมัลติมีเดียต่างๆ ที่มีความหลากหลายกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ ททท. จึงได้นำโซลูชั่น SkyDesk Media Switch ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์  เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อ  โมบาย แอพพลิเคชั่น  “Amazing Thailand” เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

  รายงานข่าวจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดดิจิทัลให้กับลูกค้า ด้วยการใช้โซลูชั่น“SkyDesk Media Switch” ที่ช่วยเชื่อมโยงผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และมัลติมีเดียต่างๆ ได้ในจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบน Website, Facebook, YouTube, Instagram, Twitterเป็นต้น รวมถึงภาพมัลติมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและมีความน่าสนใจมากขึ้น โดย “SkyDesk Media Switch” เป็นโซลูชั่นที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและรวบรวมเครื่องมือสื่อสารแบบดิจิทัลทุกแพลตฟอร์มขององค์กร ภาคธุรกิจนั้น ตั้งแต่ 1 แพลทฟอร์มขึ้นไป ผ่านแอพพลิเคชั่น ด้วยการกำหนดพื้นที่Embedded Media Markers บนเอกสารสิ่งพิมพ์ และอ่านข้อมูลโดยใช้วิธีการถ่ายภาพหรือสแกน จากพื้นที่ภาพที่ถูกกำหนดไว้

 

SkyDesk Media Switch” ทำงานผ่านสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว , เปิด-ปิดการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ, ต่อเชื่อมกับระบบ E-commerce Solution รวมถึงการกำหนดระยะเวลาของการใช้งานของเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ขึ้นมาใหม่ ทำให้เป็นโซลูชั่นที่ช่วยลดภาระต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับองค์กรหรือภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การแข่งขัน และสร้างสรรค์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้โซลูชั่นนี้กว่า 50 ราย โดยล่าสุดได้มีการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งใน โมบาย แอพพลิเคชั่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “Amazing Thailand” ด้วยการทำงานในฟังก์ชั่น “Snap” เพื่อถ่ายภาพหรือสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้บนสิ่งพิมพ์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากนั้นจะเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ เข้าสู่หัวข้อของเรื่องราวและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพทั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล

 

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ตั้งเป้าหมายว่า SkyDesk Media Switch จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ต่างๆ เพื่อรองรับกับการเติบโตขององค์กรธุรกิจได้ในอนาคต