ถอดรหัส ฟินแลนด์ล้มกระดานการศึกษาเก่า

เมื่อฟินแลนด์ ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ประกาศออกมาว่าจะยกเลิกวิชาเรียนพื้นฐานทั้งหมดออกจากหลักสูตรการศึกษา แล้วให้นักเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่พวกเขาสนใจ

แถมคาดหวังว่าจะสามารถใช้ได้จริงภายในอีก 4 ปีข้างหน้า ทำเอาวงการการศึกษาโลกสะเทือน และสงสัยใคร่รู้เหตุผล ‘ฉีกตำรา’ และหลายคนอยากรู้ว่า “แล้ว…ไงต่อ”

 

ทำไมเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบ

• การเรียนการสอนในแบบเก่าๆ เริ่มล้าสมัยไม่เข้ากับยุค
• ระบบเก่าทำให้นักเรียนตั้งคำถามกับตัวเองมาตลอดว่า “เรียนวิชา…เพื่ออะไร ในเมื่อโตไปก็ไม่ได้ใช้”
• ปัจจุบันความต้องการของนักเรียนเปลี่ยนไปมาก จำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
เก่าไป ใหม่มา
• ระบบนี้จะถูกนำมาใช้กับนักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เพราะมีวิจารณญาณ ตัดสินใจได้เองแล้ว
• ไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐาน อย่าง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ เป็นต้น อีกต่อไป
• เปลี่ยนไปเรียนรู้ในรูปแบบของสหวิทยาการ (เหตุการณ์หนึ่งเรื่อง แยกเป็นหลายองค์ความรู้)
• มีสิทธิ์เลือกหัวข้อวิชาที่ตัวเองสนใจต้องการเรียนจริงๆ
• บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ “Working in a Cafe” เน้นแลกเปลี่ยนความรู้ผู้เรียนด้วยกัน จับกลุ่มถกเถียง เพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหามากกว่านั่งฟังเลคเชอร์

คาดหวังและจุดมุ่งหมาย

• ครูผู้สอนในวิชาที่แตกต่างกันจะต้องให้ความร่วมมือกันออกแบบการเรียนการสอนใหม่
• วิธีเรียนแบบนี้จะทำให้เด็กสนใจฝักใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น
• กระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นการวางรากฐานการทำงานในอนาคต
• วางแผนการเรียนของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น รู้เป้าหมายในชีวิตและเส้นทางการทำงานชัดเจน
เหตุผลที่คนสนใจนโยบายใหม่ของฟินแลนด์ ไม่ใช่เพราะแนวคิดใหม่แกะกล่อง แต่เป็นเพราะนี่คือกรณีศึกษาของความพยายามเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และจะกลายเป็นต้นแบบให้การศึกษาทั้งโลกเดินตามมากกว่า แล้วการศึกษาไทยจะไปในทิศทางไหน…