ฟอร์ทสมาร์ท ใช้ออราเคิลเสริมด้านไอที ชี้ช่วยลดต้นทุนได้ 50%

ฟอร์ทสมาร์ทรื้อระบบไอทีใหม่นำโซลูชันคลาวด์ของออเราเคิลเข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เผยช่วยลดต้นทุนค่าฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้กว่า 50% ชี้นอกจากจะช่วยกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน และช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัทธนันท์ อมตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฟอร์ท สมาร์ท (FSMART) ได้นำระบบคลาวด์ของออราเคิล เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพทางธุรกิจและช่วยให้การบริหารจัดการให้ดีขึ้น โดยการใช้โซลูชันของ Oracle Database-as-a-Service (DBaaS) ได้ช่วยลดต้นทุนรวม (Total Cost of Ownership) ลงได้ถึง 50% จากค่าฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงยังลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศจากการสร้างงานแบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ FSMART ยังมีแผนกู้คืนระบบโดยใช้ Oracle GoldenGate ซึ่งเป็นโซลูชันการจำลองข้อมูลที่เป็นสำเนาของฐานข้อมูลการผลิต โดยประโยชน์ที่ได้จากการใช้โซลูชันของ Oracle นั้น ช่วยลดการใช้แรงงานให้กับทีมสร้างแบบจำลองข้อมูลได้ถึง 75% เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลเชิงลึกได้ทันที และทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ซึ่งจากเดิมกระบวนการนี้เคยใช้เวลาถึง 2 วัน

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทีมการตลาด ทีมพัฒนาธุรกิจ และทีมการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกตนได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การบริหารจัดการด้านข้อมูลเชิงลึกได้ดีขึ้น และสามารถคิดได้ว่าจะนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

“การนำไอทีเข้ามาเสริมศักยภาพของธุรกิจของ ฟอร์ท สมาร์ท นั้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการลดต้นทุนด้านสารสนเทศได้อีก และที่สำคัญคือยังช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและให้ความคุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์คลาวด์ของออราเคิลที่นำมาใช้นั้น ประกอบด้วย Oracle Business Intelligence Cloud Services เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ Oracle Database Cloud Services”

พัทธนันท์ กล่าวว่า การใช้ไอทีเข้ามาบริหารจัดการเพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้การทำรายงานเชิงวิเคราะห์รูปแบบใหม่ปราศจากความผิดพลาด และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทีมผู้บริหารสามารถดูรายงานจากสาขาต่างๆ และเปรียบเทียบการกระจายสินค้าในตลาดกับคู่แข่งได้จากการใช้ Oracle Business Real Time Analytics โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการทำกลยุทธ์ในการลงทุน เปลี่ยนกระบวนการทำงานจากเดิมที่เป็นการทำงานตามคู่มือที่ไม่ได้ทันยุคทันสมัย

ปัจจุบันธุรกิจของ ฟอร์ท สมาร์ทแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.ธุรกิจอีเอ็มเอสผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH” และตราสินค้าของลูกค้า 2.ธุรกิจโทรคมนาคม
ผลิต จำหน่ายและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม พร้อมให้บริการในด้านโทรคมนาคมครบวงจร 3.ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผลิต จำหน่าย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิเช่น หลอดไฟ LED ระบบสัญญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) เป็นต้น 4.ธุรกิจให้บริการรายย่อยธุรกิจให้บริการเติมเงินมือถือและรับชำระเงินออนไลน์ผ่าน “เครื่องรับชำระเงินอัจฉริยะ”