Home / BUSINESS ANALYTIC / TREND / “พอเพียง ยั่งยืน” โจทย์ใหญ่เพื่อโลก

“พอเพียง ยั่งยืน” โจทย์ใหญ่เพื่อโลก

โลกจากนี้มีโจทย์ที่ท้าทายบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ ความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากจากนี้ โจทย์ความยั่งยืนถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่มีบริษัทไหนบนโลกใบนี้สามารถทำคนเดียวได้ การร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการจัดงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

โดยงานนี้เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนที่นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที  โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนที่มาช่วยกันขับเคลื่อนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน รวมไปถึงในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวย้ำให้ความสำคัญเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและง่ายต่อความเข้าใจ ขอเพียงเราใส่ใจแล้วนำมาใช้ในชีวิตจริง พร้อมทั้งกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นภาคเอกชนได้มารวมตัวกันขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน และดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่มาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย

ขณะที่ทางคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า “แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟ ไทยเบฟได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ไทยเบฟเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2” โดยในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” นี้ก็มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้

โดยภายในงานจัดเต็มกับกิจกรรมมากมาย แบ่งเป็น 5 โซนหลัก

  1. โซน Main Exhibition เป็นการจัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการด้านความยั่งยืน และการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้างจากเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงมูลนิธิขนาดใหญ่ในประเทศไทย จัดบริเวณชั้น 5
  1. โซน Win Win WAR Village เป็นการแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจาก 12 นักธุรกิจแบ่งปันจากรายการ Win Win WAR Thailand ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านดีให้กับสังคม จัดบริเวณชั้น 5
  2. 3. โซน Sustainable Lifestyle เป็นการให้ความรู้และจัดแสดงแนวคิดการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Sustainability Action Hero Photo Contest จัดบริเวณชั้น 3
  3. 4. โซน Food and Drinks for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคตด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการทำเกษตรของมนุษย์ จัดบริเวณชั้น G
  4. 5. โซน Design for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำ Sustainable Design หรือการออกแบบสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด จัดบริเวณชั้น G

เรียกได้ว่าเป็น Big Event ด้านความยั่งยืนแห่งปีที่เป็นการรวมตัวขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันสร้างพลังร่วมในครั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง