Home / Lifestyle / Health / ผู้หญิงควรนอนเยอะกว่าผู้ชาย…เพราะสมองมีการทำงานที่มากกว่า

ผู้หญิงควรนอนเยอะกว่าผู้ชาย…เพราะสมองมีการทำงานที่มากกว่า

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง Loughborough University เผยให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นมีหน่วยเก็บข้อมูลภายในสมองที่หลากหลาย สมองจึงต้องทำงานหนักมากกว่าส่วนอื่นๆภายในร่างกาย ทำให้ต้องมีการนอนหลับที่เพียงพอ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและนักวิจัย John Horne ได้กล่าวว่า

“สิ่งที่น่าสนใจของการนอนหลับนั้นคือ ตอนนอนหลับร่างกายจะมีการอนุญาตให้สมองได้กอบกู้ข้อมูลและซ่อมแซมตนเอง ยิ่งในระหว่างวันถ้าสมองมีการทำงานมากเท่าไหร่ วันนั้นควรจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนที่มากขึ้นเพื่อช่วยกอบกู้ข้อมูลและซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายไป

จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงนอนหลับมากกว่าผู้ชายเกินมา 20 นาทีต่อวัน ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายนั้นจะมีการทำงานความต้องการทางด้านจิตใจและสมองที่น้อยมากจึงทำให้โดยเฉลี่ยผู้ชายนอนยังไม่เยอะเท่าผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงต้องนอนหลับมากกว่าผู้ชายเพราะสมองของพวกเขามีความสลับซับซ้อน และในการศึกษาในปี 2014 มีผู้เข้ารับทดสอบเกี่ยวกับทางสมอง 949 คนพบว่าสมองของผู้ชายมีการเชื่อมต่อของสมองในแต่ล่ะซีกน้อยกว่าผู้หญิง

987991-img-s1tmht-1p

นอกจากนี้ผลวิจัยพบว่าผู้ชายมีความสามารถในการจดจ่อทำงานใดทำงานหนึ่งเพียงแค่งานเดียว แต่สมองของผู้หญิงนั้นสามารถปฏิบัติงานในหลายๆงานได้ภายในครั้งเดียว แต่ผู้ชายบางคนสมองก็สามารถทำงานได้ในแบบ muti-tasking (การทำงานได้หลายๆอย่าง) ผู้หญิงก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะมีแรงพยายามที่ส่งมาจากภายในสมอง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงต้องนอนเยอะกว่าผู้ชาย

สอดคล้องกับที่ Dr.Apostolos Georgopoulos ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง ได้กล่าวไว้ว่า

สมองของผู้หญิงมีความแตกต่างจากสมองผู้ชาย สิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงคือการทำงานที่แตกต่างมีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วกว่าผู้ชายและมีการใช้มากหรือน้อยที่แตกต่างกันไปตามแล้วแต่คนซึ่งสมองของผู้ชายนั้นมีการกอบกู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ในระหว่างการนอนทำให้ฟื้นตัวเร็วในทุกๆวัน จึงเป็นเหตุที่ว่าผู้ชายนั้นตื่นเร็วกว่าผู้หญิง

ขอบคุณที่มา:http://www.akerufeed.com/health/women-need-more-sleep