ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560” จาก ASEAN Women Entrepreneurs Network ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เตรียมมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นไทยสมุทร OQA