ปีทอง TMB

ธนาคารทหารไทย (TMB) ตั้งเป้าสินเชื่อโต 8-10% หลังจากสินเชื่อทุกกลุ่มลูกค้าในปีที่ผ่านมามีการขยายตัว 10% หรือคิดเป็นเงิน 580,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารคาดไว้ ในขณะที่ NPL ปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 3%

วันนี้ (22 มกราคม 2559) บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) กล่าวว่า ปีนี้ธนาคารตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้ภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 3.5% โดยคาดว่า เงินฝากและสินเชื่อปี 2559 จะเติบโตได้ที่ 8-10 % ต่อรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย และคาดว่าจะเติบโตได้ที่ 25-30% ส่วน ROE จะดีขึ้นในระดับที่ 13-14% และ NPL ratio ตั้งเป้าให้อยู่ในระดับคงตัวที่ 3 % โดยธนาคารจะรักษาการคงอัตราสำรองต่อ NPL ที่ 140-150%

ส่วนการดำเนินงานปี 2558 ธนาคารมีอัตราการเติบโต ด้านเงินฝากอยู่ที่ 13% โดยแบ่งออกเป็นสินเชื่อเติบโต 10% ซึ่งเติบโตจากสินเชื่อในทุกกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มเอสเอ็มอีที่เติบโต 12.6% หรือ 25,000 ล้านบาท, ลูกค้ารายย่อยเติบโต 18.1% หรือ 17,000 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เติบโตขึ้น 3.4% หรือ 8,000 ล้านบาท

ขณะที่รายได้รวมของแบงก์เพิ่มขึ้นเป็น 12 % มาอยู่ที่ 33,450 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 8% และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 22% ทั้งในกลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้ารายย่อย จึงถือว่า TMB จะเติบโตขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เติบโต 4% มาอยู่ที่ 16,467 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี บุญทักษ์ ประเมินว่า NPL จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2.85 % มาอยู่ที่ 2.99 % ทำให้ธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นที่ 59% เพื่อรองรับความเสี่ยง ส่งผลให้กำไรสุทธิมีจำนวน 9,333 ล้านบาท