บ.กลางฯจัดกิจกรรม“เดินตามรอยเท้าพ่อ”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน “เดินตามรอยเท้าพ่อ”  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พาคณะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกิจกรรม“เดินตามรอยเท้าพ่อ”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเข้าเยี่ยมชมโครงการ “ชั่  งหัวมัน ตามพระราชดำริ” จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งเยี่ยมชม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สืบเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดและสะดวก ทำง่ายและสามารถนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย นักสิ่งแวดล้อมที่เดินตามรอยพระบาทอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง มาบรรยายถึงความเป็นมาของโครงการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะบริษัทกลางฯ และสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อถวายสังฆทานหมวกกันน็อก ตามโครงการ“รักพ่อรักความปลอดภัย”แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อที่ทางวัดจะได้นำหมวกกันน็อกดังกล่าว มอบให้กับประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือทำธุระที่วัดรวมถึงนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบริเวณรอบๆวัด ที่ไม่มีหมวกกันน็อกได้ใช้สวมใส่เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายซึ่งเป็นการเริ่มต้นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นจากวัดเข้าสู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิได้ที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารเบิกประกันอะไรบ้าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ... ได้ที่ www.rvp.co.th จะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง