Home / Strategic Move / บัณฑิตป้ายแดง คว้างานไหนเวิร์กสุด??

บัณฑิตป้ายแดง คว้างานไหนเวิร์กสุด??

แนะบัณฑิตป้ายแดงเตรียมคว้างาน พนักงานขายและบริการลูกค้า รับภาวะขาดแคลนแรงงาน

 

หากจะพูดถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดแรงงานในขณะนี้คาดว่ามีจำนวนมากถึง 5 แสนคนและเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากปีที่ผ่านมาอยู่ราว 4.7 แสนคน

 

ส่งผลให้มีแรงงานจบใหม่จำนวนมาก ดังนั้น การเริ่มต้นการทำงานที่เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่สามารถเริ่มต้นทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แล้วยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีในปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ปขอแนะนำนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ด้วยอาชีพพนักงานงานขายและการให้บริการลูกค้าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานและยังสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์ได้มากทีเดียว

 

สำหรับพนักงานขาย หรือที่เรียกย่อๆว่า พีซี เป็นอาชีพที่มีบทบาทในการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจ คุณสมบัติของบุคลากร ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในสินค้า รวมถึงบุคลิกภาพ การสื่อสารและการจูงใจโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นจุดเด่นและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ถือเป็นสิ่งจำเป็น

 

และหากพนักงานมีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ขึ้นไปสามารถสร้างโอกาสทำให้ขายสินค้าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาษาจีน เพื่อรองรับอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีแนวโน้มในการจับจ่ายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเด่นดังกล่าวมีความจำเป็นและสำคัญที่จะเสริมศักยภาพของพนักงาน และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

 

พนักงานขายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานในส่วนของพนักงานขายขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลน และปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงปี 2559-2560 มีการลงทุนในส่วนของพนักงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ยังต้องอาศัยการให้ข้อมูลกับลูกค้าในแง่เทคโนโลยี และการใช้งาน แต่ถ้าเป็นกลุ่มสินค้าหมวดอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายขับเคลื่อนก็จะใช้ช่องทางอื่นๆ แทน เช่น อีคอมเมิร์ซ

 

สำหรับอายุงานของพนักงานขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-2 ปีแล้วมักเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นหรือไปทำบริษัทอื่นที่มีรายได้มากกว่า ถือเป็นวัฏจักรของการทำงานในสายนี้ โดยปกติ กลุ่มพนักงานในสายอาชีพจะรับตั้งแต่วุฒิมัธยมฯ 6 แต่ถ้าหากมีวุฒิการศึกษาที่สูงและมีประสบการณ์การทำงานประกอบจะทำให้มีฐานเงินเดือนสูงขึ้นรวมกับความขยันในการทำยอดขายก็จะทำให้มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีกทาง รายได้โดยเฉลี่ยแตะ 2 หมื่นบาทหรือบางคนได้มากกว่า

 

สำหรับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ พนักงานให้บริการลูกค้าหรือ คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อสารกับลูกค้าทั้งในรูปแบบการรับสายทางโทรศัพท์ การโต้ตอบทางอีเมล์และสนทนาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Chat) ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริการด้วยใจ ความอดทน รวมถึงการควบคุมอารมณ์เป็นอย่างดี

 

Cr. แมนพาวเวอร์กรุ๊ป