บริษัทกลางฯ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายให้ความรู้การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ความรู้การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการและนักเรียนนายเรืออากาศ ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สายไหม กรุงเทพมหานคร