บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางภควิภา เจริญตรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “นางภควิภา ยังได้รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารระดับสูง (EXCOM) ซึ่งรายงานตรงต่อดิฉัน ทั้งนี้นางภควิภาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงาน โดยนำพากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อสนับสนุนนโยบายหลักของกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ปรับจากลูกค้าที่เป็นเพียงผู้จ่ายเบี้ยประกัน มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา”

 

“ส่วนงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนางภควิภานั้น ถือเป็นส่วนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า การสร้างแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กร ในฐานะผู้นำด้านประกันชีวิตในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย แผนกสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร แผนกสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า แผนกดูแลลูกค้า แผนกดิจิตัล แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด และแผนกข้อมูลลูกค้า”

“ภควิภา เป็นผู้บริหารระดับสูงระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์มากมาย เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และได้รับการยอมรับในธุรกิจประกันชีวิต นางภควิภา เคยร่วมงานกับ บริษัทเอไอเอเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งก่อนร่วมงานกับเรา ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจการภายนอก นอกจากนั้น นางภควิภา เคยร่วมงานกับบริษัท พรูเดนเชียล ประกันชีวิต ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ และฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ในปีถัดมานางภควิภา ได้ไปร่วมงานกับเอไอเออีกครั้ง ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและธุรกิจประกันกลุ่ม”

 

“ด้านการศึกษา ภควิภา จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางภควิภา ยังได้รับประกาศนียบัตรเป็นนักวางแผนการเงิน และเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการให้กับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และได้ประกาศนียบัตร LOMA จาก FLMI อีกด้วย”

 

“ด้วยความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่ผ่านมา ดิฉันมีความยินดีที่นางภควิภา มาร่วมงานกับบริษัทฯ ของเรา และมั่นใจว่านางภควิภา จะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทของเราต่อไป” แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว