บทเรียนจากผู้นำ ‘อับราฮัม ลินคอล์น’

จากการเสียชีวิตของ ‘อับราฮัม ลินคอล์น’ กลายเป็นสิ่งที่จารึกหน้าประวัติศาสตร์ และทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างจดจำ ในนามของหนึ่งในประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกา โดยจากบทเรียนที่จะช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้นำประเทศ

 

‘อับราฮัม ลินคอล์น’ เป็นหนึ่งในประธานาธิบดีของอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้ยืนหยุดในความต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และทำให้อเมริกายกเลิกทาสได้ในที่สุด จนได้รับความนิยม และกลายเป็นผู้ที่ได้รับกาารยกย่องนับถือมากที่สุดคนหนึ่งของโลก จากภาวะความเป็นผู้นำ และแนวความคิดของเขาก็ได้กลายเป็นบทเรียนที่เราทุกคนควรได้เรียนรู้กัน

 

Abraham Lincoln

 

มีความชัดเจนในภารกิจ

 

‘ลินคอล์น’ เป็นหนึ่งในผู้นำประเทศที่ภารกิจชัดเจน ตั้งแต่การชูนโยบายเลิกทาส และการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นรูปธรรมในอเมริกา ที่ตอนนี้ยังคงมีคนกลุ่มใหญ่ที่ต้องการล่าอาณานิคมอยู่ขณะนั้น ซึ่งนโยบายของลินคอล์น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้น เขาได้แสดงให้เราเห็นหลังจากชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาคนที่ 16 และบรรลุภารกิจของเขาอย่างชัดเจน ทั้งการทำสหภาพรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยกเลิกทาสได้ในท้ายที่สุด

 

“มนุษย์ทุกคนต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”

 

ภารกิจที่ชัดเจนสะท้อนในภาพตรงกันข้ามว่า หากผู้นำมีบทบาทไม่ชัดเจน หรือมีนโยบายต่าง ๆ ที่ไม่มีวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นไม่อาจแก้ปัญหา หรือทำให้นโยบายดังกล่าวมีโอกาสสำเร็จได้ อย่างเพียงแต่เริ่มต้นทำอะไรก็ตาม เพื่อเอาใจใครสักคน แต่จงทำในสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง  ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เข้าหูคนกลุ่มใหญ่ก็ตาม อย่างที่ ‘ลินคอล์น’ แสดงให้เราเห็น

 

ขอคำแนะนำจากนั้น…จึงตัดสินใจ

 

‘ลินคอล์น’ เป็นคนฉลาดในการพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรื่องที่พบเจอกำลังสร้างปัญหาให้แก่ประเทศ

 

ผู้นำที่ดีจะต้องคิดทบทวนอย่างหนักว่าปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มต้นการตัดสินใจ โดยจะต้องย้อนกลับไปดูผลกระทบในระยะยาวของการตัดสินใจเหล่านั้น รวมถึงทบทวนว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อสิ่งใด

 

อย่าด่วนตัดสินใจในทันที และอย่าดึงคนอื่นมาตำหนิด้วยเช่นกันหากเกิดความผิดพลาด แต่ให้แบ่งปันเครดิตหากเป็นการตัดสินใจที่ดี เราจะเห็นได้ว่า ‘ลินคอล์น’ แนะนำ ให้มองตาผู้อื่นเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ ในฐานะผู้นำเรามักต้องการเพียงแค่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และก้าวต่อไปเพียงเท่านั้น ซึ่งเราสามารถตัดสินใจหยุดหรือจะเดินต่อโดยพิจารณาผ่านสายตาของทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้น ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด และไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์นั้นเอง

 

“ไม่มีใครดีพอที่จะปกครองใคร ถ้าผู้ถูกปกครองไม่ยินยอมที่จะถูกปกครอง”

 

และยืนหยัดในคำวิจารณ์

 

การตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงเป็นธรรมดา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ด้วยซ้ำ แต่เรามักจะกังวลใจ หรือวิตกจริต ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราตัดสินใจเหล่านั้นถูกต้องที่สุดแล้ว

 

แม้ว่าการเลือกตั้งใหม่ของ ‘ลินคอล์น’ จะมีขึ้นบนความขัดแย้งและแรงกดดันที่มาจากทุกฝ่าย เพื่อสิ้นสุดสงครามด้วยวิธีการที่จำเป็นใดก็ตาม ‘ลินคอล์น’ ยังคงยึดมั่นต่อการตัดสินใจของเขา ในการสิ้นสุดการเป็นทาสให้แก่ชาวอเมริกาจนสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะของสหภาพ ซึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นนั้น แสดงให้เห็นความอดทน และมุ่งมั่นของเขาที่ทุ่มเทจนหมดลมหายใจ