กรุงศรีทรานฟอร์มประสบการณ์การขอสินเชื่อบ้าน ผ่านบริการออนไลน์ Krungsri Home Loan CONNECT

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ​ยกระดับมาตรฐานการ

ขอสินเชื่อบ้าน ด้วยการพัฒนา Krungsri Home Loan CONNECT แพลตฟอร์มเชื่อมต่อ API (Application Programming Interface) ระหว่างธนาคารและบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการขอสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้า ทำให้การขอสินเชื่อบ้านเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน ตอกย้ำแนวคิด ‘ทุกเรื่องยากง่ายได้ #กรุงศรีอยู่นี่นะ’

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกๆ เซกเมนต์ โดยธนาคารสำรวจและทำความเข้าใจประสบการณ์ในทุก Touchpoint ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทุกเรื่องการเงินของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย โดย Krungsri Home Loan CONNECT เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กรุงศรีได้พัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องบ้านโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกระบวนการขอสินเชื่อ เพราะ Krungsri Home Loan CONNECT เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารและโครงการอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการขอสินเชื่อของลูกค้ากับระบบจองซื้อของโครงการ ทำให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างธนาคารและบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น

Krungsri Home Loan CONNECT จะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายมิติ ทั้งในเรื่องของการเอกสาร การให้ข้อมูล การติดต่อประสานงาน ความรวดเร็ว และการอัพเดทสถานะของสินเชื่อ ซึ่งทุกกระบวนการธนาคารตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและใช้เวลาของลูกค้าน้อยที่สุด แต่ลูกค้ายังอุ่นใจได้ เนื่องจากจะรับทราบสถานะการพิจารณาสินเชื่อได้ในทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันทางด้านบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะสามารถส่งข้อมูลการจองซื้อ ผ่านระบบส่งให้ธนาคารภายใต้ความยินยอมของลูกค้า เพื่อลดภาระการกรอกข้อมูลของลูกค้าและสามารถทราบสถานการณ์พิจารณาสินเชื่อของธนาคารได้ในทุกขั้นตอนเช่นกัน โดยปัจจุบันธนาคารกำลังทยอยดำเนินการพัฒนาความร่วมมือและนำ Krungsri Home Loan CONNECT ไปใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรรายต่างๆ”

สำหรับกระบวนการของ Krungsri Home Loan CONNECT คือ เมื่อลูกค้าจองซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นพันธมิตรของกรุงศรี และต้องการยื่นพิจารณาขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ลูกค้าจะต้องกรอกเอกสารกับทางโครงการให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการกรอกเอกสารเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นระบบ Krungsri Home Loan CONNECT จะส่งต่อข้อมูลมายังธนาคารโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางออนไลน์ และแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Auto Notification) มายังเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพื่อทำการพิจารณาข้อมูลการขอสินเชื่อของลูกค้า ขณะเดียวกันระบบจะส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวก รวมถึงอัพเดทสถานะการพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าทราบ และเมื่อทางธนาคารสามารถดำเนินการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลสถานะการพิจารณาสินเชื่อจะถูกส่งไปยังโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้บริหารโครงการในการเตรียมการส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

นายพงษ์อนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงศรียังคงให้ความสำคัญกับการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกคน สอดคล้องกับ Brand Promise “Make Life Simple… เรื่องเงิน เรื่องง่าย” และ Krungsri Home Loan CONNECT เป็นอีกนวัตกรรมของกรุงศรีที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การขอสินเชื่อของลูกค้าให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นและเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

สำหรับลูกค้าที่สนใจขอสินเชื่อบ้านกรุงศรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Krungsri Call Center 1572 หรือ www.krungsri.com และ Facebook: Krungsri Simple