ธนาคารกรุงเทพ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

ธนาคารกรุงเทพ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ถวาย ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

เวลา 09.00น. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารกรุงเทพ และบริษัทในกลุ่ม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ถวายพระสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

พร้อมจัดกิจกรรมส่งมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนสหวิทยาวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ30) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 30 กระจายในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ./