ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัลจาก The Asian Banker 2017

ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัลจาก The Asian Banker 2017  สุดยอดด้านให้บริการรับฝากทรัพย์สิน-การค้าระหว่างประเทศ-การชำระเงิน

ณัฐนก วิชิตธนาฤกษ์ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ สายธุรกิจหลักทรัพย์ (ขวา) ขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (กลาง) และพงศ์โภคา พุทธิแพทย์ Vice President ผู้จัดการฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลยอดเยี่ยมจาก The Asian Banker 2017 วารสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสธนาคารกรุงเทพได้รับการยกย่องให้ได้รับ 3 รางวัล ในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย (Sub-Custodian Bank of the Year in Thailand) ธนาคารที่ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Trade Finance Bank in Thailand) และธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย (Best Payment Bank in Thailand)

 

นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารฯ ในบริการด้านต่างๆ ที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่นและมีประสบการณ์ในการให้บริการดังกล่าวมาอย่างยาวนาน