Home / HAPPENING / ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ในงาน Innovation Thailand Expo 2019 จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อยกย่องเฟซบุ๊ก (Facebook) www.facebook.com/bangkokbanksme และเว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com ที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่โดดเด่น โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่อง Business Disruption

 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ที่วัดประเมินผลจากสถิติค่าเฉลี่ยการปฏิสัมพันธ์สูงสุด ผ่าน 3 วิธีการหลัก คือ การกดไลท์ (Like), การแชร์ (Share), และการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น(Comment) ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 –31 พฤษภาคม 2562 โดยใช้ Social Listening and Monitoring tools เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลคะแนน เมื่อเร็วๆนี้./