ธนาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4 สร้างความแข็งแรงเครือข่ายประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคใต้

 

อภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และจินดา วงศ์สุวรรณวารี ผู้จัดการภาคใต้ 1 พร้อมผู้จัดการสาขาในพื้นที่ภาคใต้ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบวิทยุเครื่องแดง จำนวน 100 เครื่อง แก่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และพันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 5 และผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5

 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในภารกิจสร้างความแข็งแรงให้กับเครือข่ายประชาชน ในเขตเศรษฐกิจหลักพื้นที่ภาคใต้ โดยธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุน “เครือข่ายภาคประชาชน” ที่จัดตั้งขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยการใช้วิทยุเครื่องแดงเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักให้เครือข่ายประชาชน เป็นหู เป็นตา สื่อสารแจ้งเหตุสงสัยให้สามารถสะกัดเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักในจังหวัดภาคใต้ได้เป็นอย่างดี