เทรนด์ท่องเที่ยว2560 คนไทยเน้นเที่ยวไกลและทัวร์กินมากเป็นพิเศษ

Booking.com เผยผลสำรวจด้านการเดินทางของคนไทย พบคนไทยวางแผนท่องเที่ยวบ่อยขึ้นและไปต่างประเทศมากขึ้นในปีหน้าโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในจุดหมายที่ไกลจากเดิมและท่องเที่ยวโดยเน้นประสบการณ์ด้านอาหารมากเป็นพิเศษ

 

Booking.com เผยผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยในปี 2560 ที่กำลังจะมาถึงจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยกว่า 1,000 คน พบว่าคนไทยร้อยละ 89 มีการทำกิจกรรมหรือประสบการณ์ด้านอาหารระหว่างการเดินทาง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่าร้อยละ 52 นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยร้อยละ 91 สนใจที่จะรวมกิจกรรมด้านอาหารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวปี 2560 ด้วยเช่นกัน

 

สำหรับปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้นและไกลขึ้นกว่าปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 68 และ ร้อยละ 67 ตามลำดับ อีกทั้งต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย โดยยังคงมุ่งความสนใจไปที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ร้อยละ 86) รองลงมา ได้แก่ ยุโรป (ร้อยละ 44) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 14) นอกจากนี้ร้อยละ 71 ตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีนี้ที่ร้อยละ 47 มีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศอย่างเดียวในปี 2560 ลดลงเหลือร้อยละ 20 จากเดิมร้อยละ 46 ในปี 2559

 

จากผลสำรวจ ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับครอบครัวแบบพ่อแม่ลูก (ร้อยละ 55) และแบบคู่รักมากที่สุด (ร้อยละ 54) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในปี 2560 ที่จะถึงนี้

 

สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลและแรงบันดาลใจในการเดินทางในปี 2560 โดยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ คือร้อยละ 64 ค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจในการเดินทางครั้งต่อๆ ไปจากเฟซบุค รองลงมาได้แก่บล็อกด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 55) คำบอกเล่าหรือการบอกต่อ (ร้อยละ 45) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 41) และนิตยสารหรือหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 40)

 

นอกจากนี้การสำรวจโดย Booking.com ยังพบว่าคนไทยร้อยละ 29 เริ่มวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้านาน 2-4 สัปดาห์ และอีกร้อยละ 28 เริ่มต้นวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้านาน 1-2 เดือน และสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกำลังมองหาสำหรับการเดินทางในปี 2560 คือ การเดินทางเพื่อฟื้นฟูความอ่อนเยาว์หรือสุขภาพองค์รวม (ร้อยละ 76) และการผจญภัยเล็กๆ น้อยๆ (ร้อยละ 74) จากผลการสำรวจเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไทยวางแผนที่จะทำกิจกรรมด้านศิลปะ/วัฒนธรรม และชายหาดระหว่างการท่องเที่ยวในอัตราที่เท่ากันคือร้อยละ 69 ในขณะที่ร้อยละ 63 ตั้งใจจะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

amatara-spa-cuisine2

ปาริฉัตร แฮห์เนน ผู้จัดการภาคพื้นประเทศไทย อินโดจีนและพม่า Booking.com กล่าวว่า ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนับว่าเป็นกลุ่มที่มีความสนใจและความต้องการที่หลากหลายในเรื่องการท่องเที่ยว

 

“ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นการออกเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นไลฟ์สไตล์รูปแบบหนึ่งของคนไทย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนไทยเล็งเห็นว่าประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต นอกจากนี้ผลสำรวจยังช่วยยืนยันในสิ่งที่พวกเราต่างรู้กันดีอยู่แล้ว

 

นั่นก็คือคนไทยนั้นชื่นชอบอาหารและประสบการณ์การรับประทานอาหาร และพวกเขาต่างได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านอาหารในการท่องเที่ยวของพวกเขาด้วย

 

จากผลสำรวจยังทำให้เราทราบถึงความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของแต่ละบุคคล และนั้นก็คือสาเหตุที่ทำให้ Booking.com ให้บริการตัวเลือกที่พักจำนวนมากที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงงบประมาณการท่องเที่ยวของทุกๆ คนได้เพียงในไม่กี่ขั้นตอน” ปาริฉัตร แฮห์เนน เสริม