ทิพยประกันชีวิต ร่วมสานสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนการแข่งขัน

เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมหกรรมการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-กัมพูชา และเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณพีรพล ประเสริฐศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ เอสพลานาส แคราย กรุงเทพฯ