ทิพยประกันชีวิต ร่วมสร้างกุฎิที่พักพระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

ทิพยประกันชีวิต ร่วมสร้างกุฎิที่พักพระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมถวายเงินเพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฎิที่พักพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ให้แก่พระครูปลัดวรกร เขมปญโญ (พระครูบาน้อย เขมปญโญ) เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว โดยมีคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมทีมผู้บริหารร่วมด้วย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่