ทิพยประกันชีวิต ถวายกุฏิ และเทียนพรรษา

ทิพยประกันชีวิต ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ถวายกุฏิ และเทียนพรรษา จ. มหาสารคาม

 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่, ศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมถวายกุฏิ ให้แก่วัดป่าสถิตธรรม และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ให้แก่วัด จำนวน 9 วัดในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พระธาตุนาดูน พระธาตุพนม และพระธาตุจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีย์ ณ จังหวัดมหาสารคาม

 ทิพยประกันชีวิต

เพื่อสืบสานหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการถวายกุฏิ ให้แก่พระอาจารย์ภิญโญ วัดป่าสถิตธรรม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกุฏิสร้างขึ้นใหม่แทนกุฏิเดิมที่ถูกแม่น้ำชีเซาะพัง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่วัดจำนวน 9 วัด ในจังหวัดมหาสารคาม

 

 ทิพยประกันชีวิต

ซึ่งประกอบด้วย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา, วัดป่าประชาบำรุง, วัดเจริญผล, วัดท่าเรียบบ้านบางบัว, วัดใหม่ขุนเขวา, วัดป่าธรรมอุทยาน, วัดป่าวังเลิง, วัดป่าบุญญาภิบาล, วัดศรีเวียงชัย และถวายแก่พระธาตุอีก 3 แห่ง ได้แก่พระธาตุนาดูน พระธาตุพนม และพระธาตุจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีย์ โดยมีพระครูวินัยวรญาน (ธ) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และ เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา เป็นประธานสงฆ์ ณ วิหารขันติวิริยาคุณานุสรณ์ จ. มหาสารคาม

 ทิพยประกันชีวิต
ซึ่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือสังคมของบริษัทฯ เพราะวัดถือว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับการบำเพ็ญกุศล การฝึกอบรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พระภิกษุสามเณรนอกจากมีหน้าที่ในการศึกษา- ปฏิบัติธรรม ก็ยังเป็นผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนเพื่อให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ดังนั้นชาวพุทธที่ดีจึงควรช่วยอุปถัมภ์ บำรุงและส่งเสริมพระภิกษุสามเณร เพื่อให้มีกำลังในการปฏิบัติศาสนกิจ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปครับ”

 ทิพยประกันชีวิต