ทิพยประกันชีวิต การแสดงหุ่นละครเล็ก

ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอนสงครามเภรีปราบอรินทร์

ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็ก

ตอนสงครามเภรีปราบอรินทร์

ทิพยประกันชีวิต การแสดงหุ่นละครเล็ก

 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็ก ชุดการแสดงของ ทิพยศิลป์แห่งสยาม ตอน สงครามเภรีปราบอรินทร์ ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ร่วมชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบสานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กของไทย

โดยมีคุณพุทธรักษ์ ทิพชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นตัวแทนบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับช่อดอกไม้จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลคุณ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ทิพยประกันชีวิต การแสดงหุ่นละครเล็ก

ทิพยประกันชีวิต การแสดงหุ่นละครเล็ก