ทำบุญสร้างกุศล ล่องเจ้าพระยาตามรอยประวัติศาตร์ ร.ศ.๑๑๒

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย “ทำบุญสร้างกุศล ล่องเจ้าพระยาตามรอยประวัติศาตร์ ร.ศ.๑๑๒”  ถวายสังฆทานหมวกนิรภัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พาคณะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน (Thanks Press) “ทำบุญสร้างกุศล ล่องเจ้าพระยาตามรอยประวัติศาตร์ ร.ศ.๑๑๒” ได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้สอดแทรกแนวคิดเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยการ“ถวายสังฆทานหมวกนิรภัย”แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดราชาธิวาส วรวิหาร

เพื่อที่ทางวัดจะได้นำหมวกนิรภัยดังกล่าว มอบให้กับประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือทำธุระที่วัดรวมถึงนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบริเวณรอบๆวัด ที่ไม่มีหมวกนิรภัยได้ใช้สวมใส่เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นจากวัดเข้าสู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีกิจกรรมล่องเรือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร.ศ.๑๑๒ สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์สมรภูมิรบที่ป้อมผีเสื้อสมุทร พร้อมทั้งทำกิจกรรมโยน EM Ball เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน,กิจกรรมปล่อยปู,กิจกรรมเก็บขยะพลาสติกเพื่อช่วยสัตว์น้ำและธรรมชาติทางทะเล

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิได้ที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารเบิกประกันอะไรบ้าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th จะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง