Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / ถอดบทเรียนหมูป่าใน Lens ใหม่
ขอบคุณภาพจาก SpringNews

ถอดบทเรียนหมูป่าใน Lens ใหม่

เรื่องน่าทึ่งและน่าชมเชยสำหรับภารกิจช่วยเหลือเยาวชนและโค้ช 13 คนทีมหมูป่าได้สำเร็จ ต้องยอมรับว่า กลายเป็นกรณีศึกษาที่รวมเหล่านักคิด นักปฎิบัติ จนประสบความสำเร็จในการกู้ภัยครั้งสำคัญของประเทศไทยและของโลก

จุดสำเร็จที่มอง “ผลลัพธ์” เพื่อต้องการพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง จากทุกฝ่ายที่ร่วมปฎิบัติการ วางเป้าหมายและยินดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เป้าประสงค์นั้น เกิดผลลัพธ์อย่างที่เห็น

เบื้องหลังความสำเร็จ จุดสำคัญที่สุดคือ การเตรียมพร้อมภายใต้แนวคิด Outward Mindset หรือ ‘การปรับมุมคิดด้วยการยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง’

Outward Mindset สามารถนำมาใช้ได้ในระดับองค์กรธุรกิจ และบุคคลทั่วไป โดย SEAC (South East Asia Center) ก่อตั้งโดยนางอริญญา เถลิงศรี ซึ่งประมินว่า ไม่นานจากนี้จะเปิดให้บริการสำหรับคนทั่วไป เป็นคอร์ส 2 วัน หลังจากประสบความสำเร็จในการนำหลักสูตรนี้เผยแพร่แก่องค์กรธุรกิจไม่ต่ำกว่า 10,000 ท่านมาแล้ว

“เราอยากเห็นองค์กรธุรกิจไทยก้าวออกจาก Comfort Zone ออกจากกับดักความคิดตัวเอง เพื่อพาองค์กรธุรกิจไทยติดอันดับในเวทีโลก เช่นเดียวกับเป้าหมายที่จะขยายไปยังกลุ่มคนทั่วไป โดยเชื่อว่า Mindset เป็นพื้นฐานของการแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ เปรียบเสมือนกับ Lens (เลนส์) ที่เราใช้มองโลก หากเราเปลี่ยน Lens เปลี่ยนมุมมองไปในทางที่ดี พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน”

คุณอริญญา กล่าวต่อไปว่า SEAC มองเห็นว่าในโลกยุค Disruptive World สิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องมีคือเรื่องของภาวะผู้นำ (Leadership) และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

โดยเราจะเป็นตัวกลางที่ช่วยพัฒนาผู้นำและองค์กรธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนให้ก้าวทันแนวทางปฏิบัติของธุรกิจระดับโลกจนสามารถอยู่ในเกมส์การแข่งขันทางธุรกิจและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ เพราะเมื่อบุคลากรมีการยกระดับศักยภาพ องค์กรจะเติบโต แข่งขันได้กับนานาประเทศผ่านหลักสูตรที่มีคุณภาพเหล่านี้

ขณะที่ดร.สิรยา คงสมพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส SEAC กล่าวเสริมว่า หลักสูตร Outward Mindset คือ การปรับ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่จะปรับมุมมองให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของผู้อื่นไม่น้อยกว่าตนเอง

โดยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และนึกถึงผลกระทบของผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อองค์กรมีบุคลากรที่เข้าใจ ความต้องการของทุกฝ่ายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะช่วยกันปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน

อย่างกรณี “เรย์ธีออน” (Raytheon) องค์กรที่พัฒนาระบบขีปนาวุธชื่อดังระดับโลก เคยต้องประสบปัญหาครั้งใหญ่ หลังจากที่มีการควบรวมกิจการหลายครั้งในช่วงปี 1997จนนำมาซึ่งความขัดแย้ง ความไม่ไว้วางใจกันในองค์กร เนื่องจากมีพนักงานหลากหลายกลุ่มที่มาจากองค์กรที่ต่างกัน

แต่ภายหลังจากที่กลุ่มผู้บริหาร Raytheon Missile Systems หรือ RMS ผ่านเข้าหลักสูตร Outward Mindset ปัญหาก็คลี่คลายลงไปอย่างมาก

จนสามารถหาวิธีลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 7 ล้านเหรียญ และจากความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย บริษัทยังบรรลุตามเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่ต้องมีพนักงานคนไหนถูกปลดออกเลย

หรือกรณี Nestlé เพิ่มดีลกับพันธมิตรรายใหญ่ ในการนำประสบการณ์การขายกาแฟ Nespresso ไปยังช่องทางใหม่มากขึ้นนั่นเพราะผู้บริหาร Nestlé คิดวิธีมองหาตลาดใหม่ และนั่นเป็นผลมาจากโปรแกรม Outward Mindset …!!!