ตรุษจีนเงียบเหงาคนไทยใช้จ่ายน้อยลง

ผลสำรวจของธนาคารยูโอบี (ไทย) ด้านการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนพบว่าชาวไทยที่ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้งบใช้จ่ายรวมที่ลดลง แต่จะให้ความสำคัญสูงสุดกับการใช้จ่ายสำหรับครอบครัวและอาหาร

การสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีงบใช้จ่ายเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 21 จากเทศกาลตรุษจีนปีที่แล้ว โดยจะปรับลดงบใช้จ่ายมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว และการชอปปิ้งที่อัตราร้อยละ 35 และ 45 ตามลำดับ ในขณะที่งบใช้จ่ายด้านอาหารและการให้ซองอั่งเปามีการปรับลดลงเพียงร้อยละ 6 และ ร้อยละ 13 ตามลำดับ

 

ชาวไทยที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจะใช้งบประมาณจำนวน 7,000 บาทหรือร้อยละ 23 ของจำนวนทั้งหมดที่ 29,400 บาทเพื่อรักษาประเพณีของการมอบซองอั่งเปาให้ครอบครัวและเพื่อนฝูง ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าบิดา มารดาของตัวเอง และบิดา มารดาของคู่สมรสจะได้รับเงินอั่งเปาโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนสูงสุดที่ 5,450 บาทและ 3,700 บาทตามลำดับ นอกจากนั้นยังจะใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ยเปป็นจำนวน 5,300 บาทสำหรับอาหาร ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเพื่อการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

 

มานพ อุดมเกิดมงคล นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า ค่าของชีพที่ปรับสูงขึ้นเป็นสาเหตุที้ทำให้ชาวไทยมีงบประมาณน้อยลงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้

 

“เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวของชาวไทยได้มารวมตัวกันและทำให้ความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งขึ้น ผ่านการกินอาหารเย็นร่วมกันและการมอบซองอั่งเปา นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเพณีนี้ยังคงได้รับความสำคัญไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะใด” มานพกล่าว
นอกจากนี้การสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับซองอั่งเปาจะฝากเงินที่ได้รับ ร้อยละ 30 จะนำเงินไปลงทุน ร้อยละ 40 จะนำเงินไปใช้ และร้อยละ 17 จะนำเงินไปชำระหนี้สิน