ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “บ้านปูฯ” คุ้มค่าแค่ไหน? เผยแผนระดมทุนขยายธุรกิจตามเทรนด์พลังงาน

ตอนนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กลายเป็นบริษัทพลังงานที่ครบวงจร มี 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจแหล่งพลังงาน เช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน

และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน ยานพาหนะไฟฟ้า พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

จะเห็นได้ว่า บ้านปูฯ มีธุรกิจที่หลากหลาย และไม่ได้พึ่งพารายได้จากธุรกิจถ่านหินเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ดิสรัปตัวเองมุ่งสูงเทรนด์พลังงานอนาคต ผ่านการลงทุน และพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพอร์ตพลังงานสะอาด โดยบ้านปูฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

สำหรับแผนการขยายธุรกิจของ บ้านปูฯ นั้น ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

ล่าสุด ผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2564 ที่ผ่านมาพลิกเป็นกำไรสุทธิได้สูงถึง 1,325.46 ล้านบาท สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 2,860.56 ล้านบาท เป็นผลมาจากในปี 2564 บ้านปูฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ อย่างโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ

และหันมาเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จะสร้างผลกำไรและกระแสเงินสดอยู่แล้ว ทำให้สามารถรับรู้รายได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดจึงสามารถทำกำไรได้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังไม่หยุดพัฒนา โดยมีแนวทางการขยายการลงทุนในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยมีแผนมุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดการลงทุนจากแหล่งก๊าซไปยังธุรกิจกลางน้ำ

รวมถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการขยายการลงทุนไปสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

และเดินหน้าขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยการขยายระบบนิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานจากเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต

ล่าสุด บ้านปูฯ ได้วางแผนระดมทุน เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ด้วยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน

โดยผู้ที่จองหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า 2 รุ่นคือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามารถขายได้ทันทีเมื่อหุ้น Warrant เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถือจนครบอายุของ Warrant ก็ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ BANPU-W4 (อายุ 1 ปี) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 Warrant ราคาแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นแม่ 5 บาทต่อหุ้น (ครบกำหนดในปี 2565) และBANPU-W5 (อายุ 2 ปี) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 Warrant ราคาแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นแม่ 7.5 บาทต่อหุ้น (ครบกำหนดในปี 2566)

โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564 สำหรับผู้ถือครองหุ้นบ้านปูฯ ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินของ บ้านปูฯ ในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 2568 และเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

เรามองว่า บ้านปูฯ มีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต เพราะบริษัทฯ ได้ปรับตัวสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตที่เติบโตไปพร้อมกับยุคดิจิทัล

นอกจากนี้อัตราส่วนทางการเงินของ บ้านปูฯ ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง

– อัตราส่วนกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 9.88% ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยบริษัทในกลุ่มพลังงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.68%

– ขณะที่อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ยังค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 1.17 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มพลังงาน 1.59 เท่า (มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น 10 บาท เทียบกับราคาปิด 3 กันยายนที่ 11.40 บาท) ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้

– ด้านการจ่ายปันผล บ้านปูฯ มีนโยบายการจ่ายปันผล 50% ของกำไรสุทธิ

ในจุดนี้ทำให้ บ้านปูฯ กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่ยั่งยืน และการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นบ้านปูฯ เพิ่มแล้ว ยังได้รับการจัดสรรวอร์แรนต์ฟรี ซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนในระยะยาว

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ข้อมูล : SET,ก.ล.ต.

ติดตาม Business+ ได้ที่ thebusinessplus.com

Line Business+ ได้ที่ https://lin.ee/pbIHCuS

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #SET #mai #ตลาดหุ้น #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นไทย #stock #บ้านปู #BANPU