ซีเอส ล็อกซอินโฟทุ่ม200ล้านลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์

แม้ว่าธุรกิจสมุดหน้าเหลืองและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้จะมียอดขายที่ลดลงต่อเนื่อง แต่ซีเอส ล็อกซอินโฟยังสามารถทำรายได้ครึ่งปีแรกแตะ 1,461ล้านบาทลดลง ร้อยละ 1 จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีรายได้ชดเชยจากการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที ทำให้ยังสามารถรักษาผลกำไรช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ได้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 163 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.27 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดของกลุ่มบริษัท

ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ซีเอส ล็อกซอินโฟมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 157 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.26 บาท/หุ้น โดยแบ่งเป็น กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนบริการด้านศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (ดาต้าเซ็นเตอร์) และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียม เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 20 ล้านบาท

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท/หุ้น

สำหรับแนวโน้มสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2559 อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินเปิดเผยว่าบริษัท ยังคงเดินหน้าสานต่อการขยายการลงทุนด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเฉพาะพื้นที่ เจาะกลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียมที่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับการปรับแผนการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด

โดยในช่วงปลายปี 2559 ซีเอส ล็อกซอินโฟมีแผนก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารประมาณ 60 ล้านบาท และจะลงทุนทางด้านระบบบริการดาต้าเซนเตอร์และคลาวด์อีกประมาณ 100 – 200 ล้านบาท ตามการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัทจะเพิ่มการลงทุนในบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในครึ่งปีหลังอีก 40 ล้านบาท เพื่อขยายการให้บริการตามคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพ