Home / Lifestyle / EXPLORER / ฉายเดี่ยว on the world

ฉายเดี่ยว on the world

วีซ่าเผย นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบเดินทางแบบโซโล่ไปต่างประเทศ เน้นการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลือกที่จะลิ้มลองอาหารท้องถิ่นเป็นอันดับต้นๆ

 

มากกว่าหนึ่งในสี่ของคนไทย (28 เปอร์เซ็นต์) เลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวแบบ “โซโล่” ไปยังต่างประเทศในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (23 เปอร์เซ็นต์) และนักท่องเที่ยวทั่วโลก (24 เปอร์เซ็นต์) อ้างอิงจากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) โดยผลสำรวจฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทางจำนวน 17,500 ราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก

 

เมื่อเจาะลึกลงไปนั้นพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวนั้น 45 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 24 ปี และ 37 เปอร์เซ็นต์เป็นนักเดินทางที่ท่องเที่ยวละทำงานไปพร้อมๆ กัน ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ 25 – 35 ปี และกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังทรัพย์สูง (28 เปอร์เซ็นต์) ในทางกลับกันนั้นมากถึง 71 เปอร์เซ็นต์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ 36 – 44 ปี นั้นเลือกที่จะเดินทางไปเป็นหมู่คณะมากกว่า

สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องตื่นเต้นที่พบว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบโซโล่ไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น การพัฒนาของเทคโนโลยีช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนท่องเที่ยวและจองที่พักได้ด้วยตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นเทคโนโลยีในการชำระเงินและนวัตกรรมต่างๆ ยังเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น”

 

เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น โดยปกติแล้วขนาดของหมู่คณะจะอยู่ที่ 5 คนโดยเฉลี่ย และในกลุ่มมักจะประกอบไปด้วย คนรัก/คู่สมรส (49 เปอร์เซ็นต์) เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน (42 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ผู้สูงวัยกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ยังชอบที่จะเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

 

หากพูดถึงกิจกรรมยอดนิยมระหว่างการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยจะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วในเอเชียแปซิฟิก สามกิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยคือ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดมาเป็นอันดับหนึ่ง (71 เปอร์เซ็นต์) ตามด้วยลิ้มรสอาหารท้องถิ่น (69 เปอร์เซ็นต์) และการช้อปปปิ้ง (68 เปอร์เซนต์) ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากเอเชียแปซิฟิกนั้นเลือกที่จะลิ้มรสอาหารท้องถิ่นมาเป็นอันดันแรก (73 เปอร์เซ็นต์) ตามด้วยการช้อปปิ้ง (69 เปอร์เซ็นต์) และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด (64 เปอร์เซ็นต์)

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปกัน คือ สถานที่ทางวัฒนธรรม (52 เปอร์เซ็นต์) ไปเที่ยวสวนสนุก (34 เปอร์เซ็นต์) และศาสนสถาน (29 เปอร์เซ็นต์)

 

หากกล่าวถึงเรื่องอาหารแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมที่จะทานอาหารในร้านอาหารท้องถิ่นหรือร้านอาหารขนาดเล็ก (39 เปอร์เซ็นต์) มากกว่าร้านสตรีทฟู๊ด (30 เปอร์เซ็นต์)

 

สำหรับการช็อปปิ้งนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเน้นการช้อปปิ้งในสถานที่ที่มีสินค้าและร้านค้าที่หลากหลายเป็นหลัก อาทิ ร้านปลอดภาษีในสนามบิน (34 เปอร์เซ็นต์) ตามมาด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ (33 เปอร์เซ็นต์) และร้านค้าขนาดเล็ก (30 เปอร์เซ็นต์)

 

“เรารู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปันผลวิจัยและเทรนด์การท่องเที่ยวของนักเดินทางชาวไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน” คุณสุริพงษ์ กล่าวปิดท้าย